“CUTTING-EDGE BUSINESS”

Maxlego – Thương mại tổng hợp. Mô hình công ty đa dự án.

MARKETING TĂNG TRƯỞNG

Marketing và đổi mới là hai hoạt động trong doanh nghiệp tạo ra khách hàng. Marketing tăng trưởng là tư duy và hoạt động mà bất cứ doanh nghiệp nào muốn phát triển và chiến thăng và cạnh tranh cần phải có. Maxlego là công ty chuyên sâu về các giải pháp marketing tăng trưởng.

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

Chiến lược kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt trong thế giới kinh doanh VUCA đầy biến động ngày nay, nó phân biệt giữa doanh nghiệp chiến thắng, hiệu quả, vượt trội trong cạnh tranh với số đông còn lại. Maxlego là công ty tư vấn chiến lược kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam.

HỢP TÁC KINH DOANH

Giải pháp tăng trưởng kinh doanh đột phá cho doanh nghiệp

Doing the right thing,
at the right time.

Case Completed

Country Partners

Partners

Satisfied customers

MAXLEGO’S KEY SERVICES

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Phát triển thương hiệu mới và tái định vị và phát triển thương hiệu cũ.

Read More

HỢP TÁC KINH DOANH

Hợp tác kinh doanh – Cam kết doanh thu – Chia sẻ lợi nhuận

Read More

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Nhượng quyền nhằm tăng trưởng đột phá và mở rộng hệ thống kinh doanh

Read More

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Hệ thống phân phối nhằm mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu.

Read More

MARKETING TỔNG THỂ

Triển khai giải pháp Marketing tổng thể giúp doanh nghiệp tăng trưởng đột phá

Read More

LAUCHING SẢN PHẨM MỚI

Chiến lược và triển khai việc tung sản phẩm mới ra thị trường một cách hiệu quả nhất

Read More

Tin mới nhất

Khách hàng đánh giá