Tư vấn xây dựng thương hiệu

Quá trình xây dựng thương hiệu là một trong những giai đoạn đầu tư quan trọng nhất. Hàng ngàn sản phẩm và dịch vụ mới đang được tung ra thị trường mỗi ngày. Khi thị trường trở nên đông đúc với các sản phẩm và dịch vụ tương tự, thương hiệu của một công ty trở thành tài sản quan trọng nhất giúp công ty đó tạo ra sự khác biệt và tăng nhu cầu của khách hàng.

Một thương hiệu mới được xây dựng thành công được tạo ra với một chiến lược thương hiệu mạnh và một lộ trình được hoạch định tốt, dựa trên sự khác biệt, phù hợp với kỳ vọng của khách hàng và từ thế mạnh của công ty.

 

MAXLEGO – TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Với dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu mới, Maxlego đảm bảo việc hiện thực hóa xây dựng thương hiệu thành công với các mục tiêu sau.

  • Phân tích thị trường: Phân tích các xu hướng mới, các chỉ số thị trường và đảm bảo định vị thương hiệu chính xác;
  • Phân tích khách hàng: Xác định kỳ vọng và nhu cầu của đối tượng mục tiêu tiềm năng;
  • Phân tích đối thủ cạnh tranh: Phân tích chiến lược, sản phẩm và các điểm nổi bật của đối thủ cạnh tranh;
  • Phân tích nội bộ: Phân tích các tính năng của sản phẩm/dịch vụ, nguồn lực nội bộ, thế mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức;
  • Tạo bản sắc thương hiệu: Tên gọi, thiết kế logo, slogan, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, văn hoá, lợi thế cạnh tranh;
  • Thiết kế quy trình quản lý thơng hiệu và cơ cấu tổ chức quản lý thương hiệu;
  • Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu trong ngắn, trung và dài hạn;