DỊCH VỤ CỦA MAXLEGO

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP - DỊCH VỤ ĐA NGÀNH

MAXLEGO JSC hoạt động chính trong lĩnh vực Thương mại tổng hợp và Dịch vụ đa ngành. Chúng tôi tập trung vào ngành Ẩm thực (F&B), Tiêu dùng nhanh (FMCG), Công nghiệp và Dịch vụ.

Image
Shape

Phân phối

Morem ipsum dolor ametey consectre adipiscing.

Image
Shape

Thương mại tổng hợp

Morem ipsum dolor ametey consectre adipiscing.